Mette Graves

 

Få hjælp til at FORSTÅ BØRN og nå deres hjerter

Få hjælp til at GENFINDE DIN INDRE BALANCE

 

JA TAK - Lad mig se mere

Mette Graves

 

Få hjælp til at FORSTÅ BØRN og nå deres hjerter

Få hjælp til at GENFINDE DIN INDRE BALANCE

JA TAK - Lad mig se mere

FORSTÅ VREDE BØRN

 

Online kursus

- nå ind til hjertet bag vreden

Til dig med børn 2-10 år

Online kursus

FORSTÅ VREDE BØRN

 

 Gratis E-bog

- nå ind til hjertet bag vreden

Til dig med børn 2-10 år

E-bog

FORSTÅ ALLE BØRN

 

 Rådgivningsforløb

- inspireret af Neufelds tilknytningsparadigme

Nye indsigter

Rådgivningsforløb

PSYKOTERAPI & HYPNOSE

 

Forløb for voksne

Traumeforløsning, Regressionsrejser

Din succes er vigtig

Personligt forløb

KLIENTER OM FORLØB FOR VOKSNE

DYNAMISK TILKNYTNINGSTEORI

Forstået som Relationsmagnetisme
Tilknytning er dét, der knytter os sammen - som to magneter. Vi kan på samme tid både tiltrække og frastøde - Det er helt naturligt og en del af samme dynamiske proces.

"Tilknytning er dynamisk og kendetegnet ved den gensidigt søgende og tilkoblende energi. Den afvisende og frakoblende energi er vendt andetsteds hen.

Tilknytning kan fungere på både et fysisk og på et psykologisk plan. Dybden/intensiteten/styrken af tilknytning afhænger af alder, erfaring og emotionel modenhed."  - Mette Graves

Læs mere om inspirationen bag denne teori her....

Alt jeg skaber til dig er inspireret af mere end 30 års uddannelser og erfaringer som:

 • Folkeskolelærer
 • Talepædagog
 • Konfliktopløser
 • Pædagogisk udviklingskonsulent
 • Proceskonsulent
 • Hypnotisør NGH
 • Psykoterapeut FaDP
 • Mindfull birth terapeut
 • Naturterapeut
 • Uddannet ved Dr. Gordon Neufeld institute siden 2006

Desuden kurser og erfaringer bl.a.  indenfor:

 • Spirituel mentoring
 • Bruce Lipton,
  Kvantefysik og epigenetik
 • Bert Hellinger,
  Familieopstilling og transgenerationelle traumer
 • Stephen Porges,
  D
  en Polyvagale teori
 • Dr. Gordon Neufelds paradigmeskifte
 • Gabor Maté, "The myh of normal"
 • Peter Levine, traumeforståelse
 • Jaak Panksepp,
  Affektiv neurovidenskab
 • Og alt, der bygger på en humanistisk tilgang til mennesket - Vi er langt mere end blot de tanker, følelser og handlinger, vi desværre ofte forsøger at lære børn at kontrollere alt for tidligt i deres liv.

 

VISION OG MISSION

Mettes mission er, at skabe mulighed for selvkærlig forståelse i voksne, der ønsker at tage handling og stoppe med at genudspille og videreføre gamle traumer, mønstre og foretrukne uhensigtsmæssige strategier til kommende generationer og dagen i morgen. Det er os, der må feje foran vores egen dør, så vores børn kan åbne deres egen dør til fremtiden, uden at falde over vores eget rod.

Hendes vision er, at samle mennesker, der vil betyde en forskel for børn i verden, så færre børn vokser op med utilsigtede barndomsrelaterede traumer. Og færre børn havner i psykisk voldelige forhold som voksne.

Intet er for sent. Hjernen er plastisk og foranderlig - også for voksne, der stadig opfører sig som børn, hvis adfærd vi i dag, meget overordnet i princippet kategoriserer indenfor psykopatiske og sociopatiske træk.
Psykopater og sociopater er også mennesker, der har haft en barndom, forældre og professionelle - der måske ikke oplevede at være klædt på til at have den betydning i børns liv, som børnene havde brug for. 

Når vi genkender vores egen indre relationsmagnet og respekterer den, vil vi altid opdage, når andre overskrider vores grænser, eller når vi går på kompromis, med den vi er.

Læs mere her ....

Psykisk velvære

Har du lagt mærke til, at dét, vi kalder sundhedsvæsenet faktisk handler om sygdom?
Og at dét, vi kalder mental sundhed, faktisk er psykisk sygdom?
Det, vi kalder livsforsikring, faktisk er dødsforsikring?

Velvære er ikke noget, der kommer til dig hos lægen eller ved at sidde hjemme i sofaen.

Velvære er en form for forbindelsesstof, som du kan vælge at væve ind i dit liv. Det er en ongoing proces og et resultat af, at nervesystemet kan oprette en baseline af ro, til at sikre forbindelse til alt du er, på én og samme gang.

Det er en proces med meningskabelse, transformation af overbevisninger, omdannelse af vaner, opbygning af relationen til dig selv, dine børn, andre og verden omkring dig.

Velvære er den KVALITET, der kommer frem, når vi føler os trygge nok i vores kroppe til at åbne vores hjerter for forbindelse. Vores eget indre arbejde ligger i at sikre en kobling mellem alt, vi er, og til dét, der flyder gennem os fra dem, der var her før os, deres bevidsthedstraditioner og den mest banebrydende neurofysiologi, som lærer os det samme. Samtidig med at vi formår at blive i nuet.

Velvære opstår, når vi føler os trygge nok til sårbart at åbne vores hjerter for forbindelsen i relationer. Dette arbejde er altid en dobbelt proces, der handler om på samme tid, at beskytte sig og samtidig åbne for forbindelser. Og det er ikke let at gøre alene, fordi forbindelser jo altid sker i relationen til andre.

Børn fungerer anderledes end voksne - Det har aldrig været meningen, at børn skulle lære  om psykisk vlevære. Det er meningen at børn modner naturligt, når deres livsomstændigheder er befordrende. Det er børns opvækstvilkår, vi må beskytte.

Manifest

Menneskeheden står over for en hidtil uset krise i vores egen konstruktion af verden i dag, der ligger langt fra bæredygtighed i omgivelser, krop, sjæl og den gensidige respektfuldhed i forhold til os selv, hinanden og verden omkring os.

Vores tankegang, videnssystemer og styringsmekanismer, der skabte denne verden, er ikke samtidig udstyret til at reparere den.

Vores naturlige fulde menneskelige følelsesmæssige modningspotentiale må aktiveres. Det vil kunne ske ved genindførelse af princippet om den Anden som Selv. Dette er allerede kendt i forskellige kulturer som inter-être (fransk), ubuntu (Nguni Bantu), kapwa (filippinsk), Aang Waan (Unangan Tunuu).

Vi må regenerere os selv, som vi ville regenere en natur, der var kunstigt formet og drevet, for at styrke øko-systemet. Vi må genfinde vores naturlige indre habitat og lade os vokse og modne derfra. På samme måde, som når vi omlægger et stykke kunstigt drevet jord til naturligt øko-system.

En kompleks systemdynamik tyder på, at ændringer kun behøver at formes i en lille procentdel af den samlede befolkning, der til gengæld vil påvirke resten. På samme måde som vi så Covid sprede sig med lynets hast.
Alt du behøver er, at

 1. Katalysere velvære for dig gennem viden, evidens, egen transformation af gamle traumer og samfundsomsorg
 2. Forestille dig, hvordan det er muligt, at leve i harmoni med alt det, som dig, sammen med andre.
 3. Sikre, at vores børn får den barndom de har brug for.
 4. Mødes med mennesker, der som du ønsker at slippe og transformere dét, der holder os tilbage fra at gå med hvert vores lys. Og samtidig sikre, at vi ikke slukker vores børns lys i den barndom, vi må beskytte.
KOM MED