Mette Graves

 

FORSTÅ BØRN - og dét, de har brug for.
For dig med børn 0 til 6+ år.
For dig, der ønsker det bedste forhold til dit barn, resten af livet

Livet er så kort
Omfavn det
Nyd det
... med dine børn

Antallet af veluddannede, bevidste forældre og professionelle stiger.
Det samme gør antallet af diagnosticerede børn.

Tid til at tænke nyt om dét, at være:
Angst
Deprimeret
Vred
Kontaktforstyrret
Lige glad

 Søvnproblematikker
Indlæringsvanskeligheder
Trivselsproblematikker

Få hjælp til overblik, nye valg og dét, vi overser.

Gør vi dét, vi plejer - får vi det, vi plejer!

 
 

Når dét, vi gør - ikke virker

Hvis vi er overbeviste om, at det er os, voksne, der har ansvaret for, at få vores børn til:

  • at høre efter
  • at opføre sig ordentligt
  • at gøre, som vi siger

så søger vi ofte at korrigere børns adfærd.

Dette kan nogle gange virke fint.
Andre gange skaber dette en afgrund mellem os og vores børn.

Når kognitive strategier ikke virker - Hvad er det så, vi overser?

 

Mette Graves

FORSTÅ BØRN
- og dét, de har brug for.
Tilknytningssikre idéer til dig med børn 0 - 6+ år

Tak for ordene

Connie Øls Madsen

Mette lærer mennesker, hvordan de får placeret sig selv i centrum på en mild og god måde, og hvordan man fra denne styrkede position langt bedre kan agere i verden og dermed møde børn og mennesker generelt fra et helt andet udgangspunkt, hvor ingen er forkerte og hvor man kan rumme sig selv og andre på en helt ny måde.

Izzah Kamillah

Lige siden jeg mødte Mette, og så hvordan hun var i stand til at oversætte mit barn til et sprog og en ramme, jeg forstod, har jeg kaldt hende en engel på jord. Hun formår på den kærligste og mest bekræftende måde, at tale ind til både barn og voksen.

Christina Ellekrog Christensen

Hos Mette blev jeg inviteret ind i mit eget rum. Ind i det rum, hvor min sandhed bor. Her mødte jeg meget nænsomt de følelser, som normalt hindrer mig i at være i mit eget rum, som kropslige sensationer. Mette guider mig til at rumme alt det, jeg møder på rejsen, og jeg oplever, at jeg går fra hende med en ny og bedre kontakt til mig selv.

Rebecka Lindemark

Terapi ved Mette er noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv. Jeg er blevet den person, det hele tiden var meningen, jeg skulle være, under alle de lag, der begrænsede mig. Med Mettes hjælp har jeg sluppet de ting, der hæmmede mig, og hviler nu mere i mig selv. Nu bærer jeg ikke længere rundt på usikkerhed, eksamensangst og overtænkning.

Poul Guldborg

Mette Graves skaber bedre relationer mellem børn og deres forældre. Alle forældre kan opleve knas i forholdet til deres børn. Det er helt normalt. Og når relationen er udfordret, kan man som forælder have en tendens til at stå stejlt på sine pædagogiske principper og gentage de samme mønstre, og så får man det samme resultat.... eller rettere mangel på samme.

Med begrebet relationsmagnetisme™ bliver vi givet en dynamisk ramme, hvori vi kan slippe illusionen om, at noget er rigtigt eller forkert. Istedet får vi et sprog, der kan opleves som sandt.
Vi har brug for en mere tidssvarende tilknytningsteori, der er dynamisk. Bowlbys tilknytningsteori fra 1950´erne har fået en værdig konkurrent, der tager 1990´ernes forskningsresultater om Vagus nervus og om kroppens "intelligens" og får tilknytning til at give ny mening.
Du er velkommen her til at lade dig inspirere af Dr.Gordon Neufelds dynamiske tilknytningsteori, der læner sig ind i muligheden for et paradigmeskifte. Disse nye perspektiver åbnede mine øjne for den enkelthed og naturlighed, vi fungerer sammen på i al vores naturlige kompleksitet - fordi vi er mennesker. Og fordi der ér udviklingsmæssig forskel på børn og voksne.

"Attachment is that drive or relationship characterized by the pursuit and preservation of proximity."
- Dr. Gordon Neufeld

"Tilknytning er den bevægelse eller den relation, der er kendetegnet ved søgen efter eller bevarelse af nærhed."
- Frit oversat til dansk

Jeg er vild med den forskel hele Dr. Gordon Neufelds tilknytningsparadigme betød for mine børn og jeg. En dag lyttede jeg til et foredrag af dr. Bruce Lipton om epigenetik og kvantefysik, og jeg kunne koble Dr. Neufelds tilknytningsteori på en forståelse af magnetisme. For det stod mig lysende klart, at vores handlinger mest af alt minder om polerne på en briotogvgn. En søgende og en frakoblende. Bert Hellingers "Familieopstilling" kom også til at betyde en kæmpe forskel sammen med 1990´ernes banebrydende hjerneforskning og Stephen Porges "Den polyvagale teori", neurobiologien og samtlige af de psykoterapeutiske retninger, jeg mødte under min uddannelse som psykoterapeut. Desuden kom hypnosen til at betyde et gennembrud i mine klienter i forhold til at genfinde deres gemte eller glemte indre ressourcer af ultimativ ro. Og hypnotiske reggressionsrejser gav en for mig helt ny forståelse af, at vi er langt mere end vores krop, tanker og følelser. Og når vi ser alt i et meget større perspektiv, kan vi få selv de største udfordringer til at give dyb indre betydning for den måde, vi hvert øjeblik vælger at leve vores liv.

I dag omsætter jeg dét, der har inspireret mig gennem næsten 40 år og formidler det frit, som jeg har forstået det, til et letforståeligt sprog og en ramme, der både er intuitiv og oplevelsesorienteret og uden mange fagord - bare enkel på en måde, så man lettere kan relatere til sit eget levede liv. Præcis på den måde, jeg selv ville ønske at have modtaget det, da jeg havde oplevelsen af, at være "faret allermest vild" i dét, vi kalder livet.

Jeg har hermed krediteret en del af de mange fantastiske mennesker, som jeg er dybt inspireret af, og som banede vejen til den måde, jeg forstår dét, der naturligt sker mellem os mennesker hver eneste dag.

Jeg formidler frit og så autentisk som muligt, på den måde alt som en blanding giver mening for mig.

Alt jeg skaber til dig er inspireret af næsten 40 års uddannelser og erfaringer som:
Folkeskolelærer
Talepædagog
Konfliktopløser
Pædagogisk udviklingskonsulent
Hypnotisør NGH
Psykoterapeut FaDP
Mindfull birth terapeut
Naturterapeut
Facilitator fra the Neufeld institute

Desuden kurser og erfaringer indenfor:
Clearvoyance
Spirituel mentoring
Kvantefysik og epigenetik, Bruce Lipton
Familieopstilling, Bert Hellinger
Den Polyvagale teori, Stephen Porges
Dr. Gordon Neufelds tilknytningsteori
Dr. Gordon Neufelds 6 stages of attachment

Du har selv svarene på dét, du søger. Lær at stole på alt, du er.

Giv aldrig din power til andre, der i bedste mening ønsker at hjælpe dig.

VISION OG MISSION

Mette Graves intention er, at sætte mennesker fri af følelsesmæssig smerte fra tidligere oplevelser, der igennem kortere eller længere tid har været med til, at begrænse dem i at leve deres fulde potentiale med kontakt til deres fulde livsenergi.

Hendes mission er, at inspirere voksne, der ønsker at rumme sig selv og leve fra et sted med kontakt til deres fulde potentiale. Derfra er det enkelt at forstå, hvad børn i virkeligheden har brug for.

Hun skaber mulighed for selvkærlig forståelse i voksne, der ønsker at tage handling og stoppe med at genudspille og videreføre gamle traumer, mønstre og foretrukne strategier til kommende generationer og dagen i morgen

Hun ønsker at samle mennesker, der vil betyde en forskel for børn i verden, så færre børn vokser op med utilsigtede barndomsrelaterede traumer.

Intet er for sent. Hjernen er plastisk og foranderlig - også for voksne, der stadig opfører sig som børn, hvis adfærd vi i dag, meget overordnet i princippet kategoriserer indenfor psykopatiske og sociopatiske træk.
Psykopater og sociopater er også mennesker, der har haft en barndom. De har også haft forældre og professionelle - der måske ikke oplevede at være klædt på til at have den betydning i børns liv, som de havde brug for.

Alle har mulighed for at stå i ro, når deres indre relationsmagnet fungerer optimalt. Den fortæller nemlig, om vi skal åbne vore arme - eller vende noget eller nogen ryggen - helt naturligt. 

Mange af os har fra tidlig barndom lært at overhøre vores indre relationsmagnet. Mit største ønske er, at inspirere til, at alle får kontakt til den igen. Derfra er der kun sandhed. 

Mette bidrager med hjælp til at forstå enkeltheden i, hvordan vi naturligt trives i kompleksiteten i relationer, så det bliver lettere at tage handling.

Psykisk velvære

Har du lagt mærke til, at dét, vi kalder sundhedsvæsenet faktisk handler om sygdom?
Og at dét, vi kalder mental sundhed, faktisk er psykisk sygdom?
Det, vi kalder livsforsikring, faktisk er dødsforsikring?

Velvære er ikke noget, der kommer til dig hos lægen eller ved at sidde hjemme i sofaen.

Velvære er en form for forbindelsesstof, som du kan vælge at væve ind i dit liv. Det er en ongoing proces og et resultat af, at nervesystemet kan oprette en baseline af ro, til at sikre forbindelse til alt du er, på én og samme gang.

Det er en proces med meningskabelse, transformation af overbevisninger, omdannelse af vaner, opbygning af relationen til dig selv, dine børn, andre og verden omkring dig.

Velvære er den KVALITET, der kommer frem, når vi føler os trygge nok i vores kroppe til at åbne vores hjerter for forbindelse. Vores eget indre arbejde ligger i at sikre en kobling mellem alt, vi er, og til dét, der flyder gennem os fra dem, der var her før os, deres bevidsthedstraditioner og den mest banebrydende neurofysiologi, som lærer os det samme. Samtidig med at vi formår at blive i nuet.

Velvære opstår, når vi føler os trygge nok til at åbne vores hjerter for forbindelsen i relationer. Dette arbejde er altid en dobbelt proces, der handler om på samme tid, at reducere smerte og tænde for forbindelser. Og det er ikke let at gøre alene, fordi forbindelser sker i forholdet til andre.

Manifest

Menneskeheden står over for en hidtil uset krise i vores egen konstruktion af verden i dag, der ligger langt fra bæredygtighed i omgivelser, krop, sjæl og den gensidige respektfuldhed i forhold til os selv, hinanden og verden omkring os.

Vores tankegang, videnssystemer og styringsmekanismer, der skabte denne verden, er ikke udstyret til at reparere den.

Vores naturlige menneskelige følelsesmæssige modningsprocesser må akiveres og vil kun kunne ske ved genindførelse af princippet om den Anden som Selv. Dette er kendt i forskellige kulturer som inter-être (fransk), ubuntu (Nguni Bantu), kapwa (filippinsk), Aang Waan (Unangan Tunuu).

Vi må regenerere os selv, som vi ville regenere en natur, der var kunstigt formet og drevet. Vi må genfinde vores naturlige indre habitat og lade os vokse og modne derfra.

En kompleks og ikke-lineær systemdynamik tyder på, at ændringer kun behøver at formes i en lille procentdel af den samlede befolkning. Der til gengæld vil påvirke resten. På samme måde som vi så Covid sprede sig med lynets hast. Alt du behøver er, at

  1. Katalysere velvære gennem viden, evidens, egen transformation af gamle traumer og samfundsomsorg
  2. Forestille dig, hvordan det er muligt, at leve i harmoni med alt det, der ér
  3. Organisere netværk af mennesker, der ønsker at slippe og transformere dét, der holder os tilbage fra at gå med hvert vores lys.

Kom med