Tak, fordi du vil læse mere om...

TILKNYTNING

som Relationsmagnetisme

"Tilknytning er dynamisk og kendetegnet ved den gensidigt søgende og tilkoblende energi. Den afvisende og frakoblende energi er vendt andetsteds hen.

Tilknytning kan fungere på både et fysisk og på et psykologisk plan. Dybden/intensiteten/styrken af tilknytning afhænger af alder, erfaring og emotionel modenhed."  - Mette Graves

Med begrebet Relationsmagnetisme™ bliver vi givet en dynamisk ramme, hvori vi kan slippe illusionen om, at nogen er trygge eller ej. Vi indeholder naturligt evnen til både at søge det trygge og det utrygge. Vi giver os selv et sprog, der beskriver naturligheden og autenticiteten, og som opleves som sandt.
Vi har brug for en mere tidssvarende tilknytningsteori, der er dynamisk. John Bowlbys tilknytningsteori fra 1950´erne har fået en værdig konkurrent, der tager 1990´ernes forskningsresultater om Den polyvagale teori, kroppens biokemiske "intelligens", traumeforståelse, og udviklingspsykologi og får tilknytning til at give ny mening.
Du er velkommen her til at lade dig inspirere af Dr.Gordon Neufelds dynamiske tilknytningsteori, der læner sig ind i muligheden for et paradigmeskifte. Jeg har bl.a. tilføjet ordet "gensidig" til Dr. Neufelds tilknytningesteori, da denne er væsentlig. Disse nye perspektiver åbnede mine øjne for den enkelthed og naturlighed, vi fungerer sammen på i al vores naturlige og atentiske kompleksitet - fordi vi er mennesker. Og fordi der ér udviklingsmæssig forskel på børn og voksne.

Dynamisk tilknytningsteori:

"Tilknytning er dynamisk og kendetegnet ved den gensidigt søgende og tilkoblende energi. Den afvisende og frakoblende energi er vendt andetsteds hen.

Tilknytning kan fungere på både et fysisk og på et psykologisk plan. Dybden/intensiteten/styrken af tilknytning afhænger af alder, erfaring og emotionel modenhed." - Mette Graves

Jeg er vild med den forskel hele Dr. Gordon Neufelds tilknytningsparadigme betød for mine børn og jeg, både professionelt og privat. Han skrev sin bog: "Hold on to your kids - why parents need to matter more than peers" sammen med Dr. Gabor Maté, der i 2023 sammen med sin søn Daniel Maté udkom med en fantastisk bog, "The myth of Normal", der handler om naturligheden i dét at være menneske med alt, vi er i en kultur der i stigende grad udfordrer det, vi mennesker har brug for. Bogen er et væ, der indeholder virkelig mange henvisninger til forskning på området.
En dag lyttede jeg til et foredrag af dr. Bruce Lipton om epigenetik og kvantefysik, og jeg kunne koble Dr. Neufelds tilknytningsteori på en forståelse af magnetisme. For det stod mig lysende klart, at vores handlinger mest af alt minder om polerne på en briotogvgn. En søgende og en frakoblende. Bert Hellingers "Familieopstilling" kom også til at betyde en kæmpe forskel sammen med 1990´ernes banebrydende hjerneforskning og Stephen Porges "Den polyvagale teori", neurobiologien og samtlige af de psykoterapeutiske retninger, jeg mødte under min uddannelse som psykoterapeut. Forståelsen af traumer, som formidles af Peter Levine og Bessel van der Kolk giver os anledning til at genoverveje om traumer er årsagen til traumet eller om det er den indre biokemiske reaktion på en ydre hændelse. Hypnose kom til at betyde et gennembrud i mine klienter i forhold til at genfinde deres gemte eller glemte indre ressourcer af ultimativ ro. Og hypnotiske reggressionsrejser gav en for mig helt ny forståelse af, at vi er langt mere end vores krop, tanker og følelser. Og når vi ser alt i et meget større perspektiv, kan vi få selv de største udfordringer til at give dyb indre betydning for den måde, vi hvert øjeblik vælger at leve vores liv.

Jeg har hermed krediteret en del af de mange fantastiske mennesker, som jeg er dybt inspireret af, og som banede vejen til den måde, jeg forstår dét, der naturligt sker mellem os mennesker hver eneste dag.

Jeg formidler frit og så autentisk som muligt, på den måde alt som en blanding giver mening for mig.