Cookies og privatlivspolitik
- GDPR
Vi tager privatlivspolitik og din databeskyttelse seriøst

Psykoterapeut Mette Graves
Capellavej 44
8270 Højbjerg
[email protected]
CVR 36212799

Virksomheden psykoterapeut Mette Graves (herefter kaldet ”vi”) behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan dine data behandles.

For at beskytte dine persondata bedst muligt er vi løbende opmærksomme på vores databehandling.
Vi ønsker at beskytte dig bedst muligt.

I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle følsomme persondata, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen er gennemført før, vi begynder at behandle dine persondata.

Vi sikrer fair og transparent databehandling.

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi indsamler data til brug for:

 • Behandling via klinikken samt journalføring
 • Udsendelse af nyhedsbreve samt levering af onlineprodukter -forløb og abonnementer
 • Administration af din relation til os
 • Udbredelse af kendskabet til vores virksomhed
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Behandling af persondata:
  • Vi anvender persondata om dig for at gøre vores service til dig bedre og for at sikre kvalitet i vores levering af produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.
  • De data, vi anvender, omfatter: Almindelige persondata. Evt. CPR-nummer hvis du oplyser det. Følsomme data, f.eks. om dit helbred og din aktuelle trivsel. Mailadresse.
  • For dig, der er klient i forløb, så går jeg løbende i supervision, og derfor kan oplysninger fra journaloptegnelser blive videregivet til supervisor. Jeg bestræber mig på at anonymisere dig/jer bedst muligt, og på den måde have din/jeres sikkerhed og integritet for øje.
  • Vi benytter enkelte tredjepartstjenester i forhold til behandling af de oplysninger, der opbevares om dig. Alle personlige informationer, som videregives til tredjepartstjenester, vil blive opbevaret i overensstemmelse med disse tredjeparters fortrolighedspolitikker, og der vil være indhentet databehandleraftale med disse for at sikre, at de lever op til Persondataforordningens regler. I tilfælde af, at de befinder sig uden for EU, sikrer jeg mig, at de lever op til de standarder, der er godkendte i henhold til forordningen.
  • Du kan se vores samarbejdspartnere/tredjepartstjenester her sammen med deres betingelser og fortrolighedspolitikker.
  • Vi indsamler og opbevarer dine persondata til lovlige forretningsmæssige formål. Det sker i forbindelse med:
   • Terapeutiske forløb, samtykkeerklæring og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger.
   • Administration af din relation til os.
   • Opfyldelse af lovkrav.
   • Journalisering, oplysninger og fortegnelse over vores fælles arbejde i terapiforløbet opbevares i 6 måneder efter, at du/I har afsluttet et samarbejde hos mig. Begrundelsen for dette er, at bevare muligheden for eventuelt at fortsætte samarbejdet, hvis det ønskes på et senere tidspunkt.
   • I tilfælde af samtykke, kan du/I til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Dette vil ikke påvirke vores samarbejde, udover at det vil blive vanskeligere at støtte dig/jer på samme gode måde, som hvis vi havde journaloptegnelser.
   • Vi kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Vi vurderer f.eks. de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, vi har behov for at bruge. Vi vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.
   • Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.
   • Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig.
   • Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.
   • Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata, da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele os dine ændringer.
   • Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
   • Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Ved at bruge min hjemmeside accepterer du min indsamling og brug af dine personlige oplysninger som beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Jeg forbeholder mig ret til at ændre denne fortrolighedspolitik til enhver tid med eller uden varsel.
    Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
   • Er du tilmeldt vores nyhedsbrev eller anden mailliste, kan du til enhver tid afmelde dig via muligheden herfor nederst i de mails, du modtager fra os.
   • Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.
   • Når vi i vores service og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vi kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.
   • Vi videregiver ikke dine persondata
   • Vi har indgået databehandleraftale med de underleverandører af software og andre former for databehandling som f.eks. fakturering, online betaling m.m., som vi samarbejder med og kan derfor sikre, at dine data bliver behandlet og opbevaret i fuld overensstemmelse med EU´s persondataforordning.
  • Sikkerhed
   • Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed, der indeholder instrukser og foranstaltninger, som beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
   • Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medhjælpere, der har adgang til følsomme persondata og data. For at undgå datatab, tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.
   • I tilfælde af, at andre (IT-supporter/reparatør) får adgang til min computer, vil denne have udfyldt en fortrolighedserklæring.
   • I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
  • Brug af cookies
   • Når du besøger vores hjemmeside, bruger den cookies til at skelne dig fra andre brugere. Cookies og web-server logfiler tillader Google at beregne det samlede antal personer, der besøger min hjemmeside, og hvilke sider, der er mest populære. Dette hjælper os med at forbedre vores hjemmeside og ydelser til dig og andre. Cookies tillader ikke at indsamle personlige oplysninger om dig. Vi gemmer ikke med vilje nogen personlige oplysninger, som din browser har givet os i dine cookies
   • Brug af cookies anvendes med det formål at føre statistik over besøgende på sitet, målrette annoncer, samt forbedre din brugeroplevelse ved at genkende siden, huske indstillinger og præsentere dig for det indhold, du viser interesse for.
   • Cookies er en lille tekstfil, som lagres på din computer for at genkende den, næste gang du vender tilbage til vores site. Cookies er ufarlige og kan ikke medføre virus eller andet skadeligt. Cookies indeholder ingen personlige oplysninger, og de sletter sig selv efter et (varierende) antal måneder. Du kan til enhver tid slette eller blokere for cookies her. Hvis du sletter cookies kan vores annoncer optræde oftere og være mindre relevante for dig, og der kan til tider være indhold, du ikke kan få adgang til.
   • Vores hjemmeside indeholder periodevis cookies fra tredjeparter, som kan være Google Analytics, Facebook mm. Den data disse cookies leverer, bruges alene til de ovenfor beskrevne formål og deles eller videresælges aldrig til andre formål.
   • IP-adresser bruges af din computer, hver gang du er tilsluttet til internettet. Din IP-adresse er et nummer, der bruges af computere på netværket til at identificere din computer. IP-adresser indsamles automatisk af vores webserver som en del af demografiske og profildata.  Så data om de hjemmesider, du vælger at søge på, kan sendes til din computer.
 • Dine rettigheder
  • Du har ret til at få adgang til dine persondata og få oplyst hvilke data, vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata og hvem, der modtager data om dig i det omfang, vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
  • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
  • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.
  • Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet, hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
  • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til. Hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
  • Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
  • Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden 6 måneder efter afsluttet terapeutisk forløb, kan du skrive til os på [email protected] – herefter vil de blive slettet inden for 3 uger.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
  • Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.
  • Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.
  • Ønsker du at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via e-mail: [email protected]

Udlevering af oplysninger?

Oplysninger kan udleveres, når det er lovligt at gøre det. Dvs. når vi i god tro mener, at loven kræver det eller for at beskytte vores juridiske rettigheder. Kontooplysninger kan videregives, når vi har grund til at tro at offentliggørelse af disse oplysninger er nødvendig for at identificere, kontakte eller bringe retssager mod dem, der måtte krænke vores servicevilkår eller for at beskytte vores brugers og offentlighedens sikkerhed.

Undersøgelser og konkurrencer

Fra tid til anden anmoder min hjemmeside oplysninger fra brugere via undersøgelser eller konkurrencer. Deltagelse i disse undersøgelser eller konkurrencer er helt frivillig, og du har derfor mulighed for at oplyse disse oplysninger eller ikke. Oplysninger, der anmodes om, kan omfatte kontaktoplysninger (f.eks. Navn og forsendelsesadresse) og demografiske oplysninger (som postnummer, aldersniveau). Kontaktoplysninger vil blive brugt til at underrette vinderne og tildele præmier. Undersøgelsesoplysninger vil blive brugt til overvågning eller forbedring af brugen og tilfredsheden af ​​denne hjemmeside.

En særlig note om børn

Børn er ikke berettiget til at bruge vores tjenester uden tilsyn og vi beder børn (under 14 år) ikke fremsende personlige oplysninger til os. Hvis du er mindreårig, kan du kun bruge denne tjeneste i forbindelse med tilladelse og vejledning fra dine forældre eller værger.

Ændringer af fortrolighedspolitikken

Vi kan ændre denne politik fra tid til anden. Såfremt der foretages ændringer i denne fortrolighedspolitik, vil vi maile til brugere, der har givet os tilladelse til at gøre det. Vi vil sende eventuelle ændringer her, så sørg for at tjekke tilbage med jævne mellemrum. Hvis cookies og privatlivspolitikken ændrer sig, bruger vi ikke de personlige oplysninger, du har indsendt til os under denne privatlivspolitik, på en måde, der er væsentligt uforenelig med denne privatlivspolitik, du allerede har accepteret, uden dit forudgående samtykke.

Kontakt oplysninger:

Psykoterapeut Mette Graves
CVR: 36212799
Telefon: 25747333
Mail: kontakt@mettegraves,dk
Hjemmeside: https://mettegraves.dk

Copyright © 2021 Mette Graves · Capellavej 44 · 8270 Højbjerg · Danmark

Sidst opdateret januar 2021


 

Privacy Policy

Online Privacy Policy

[INSERT FORMAL COMPANY NAME – i.e. include “Inc.” or “LLC”] (the “Company”) respects the privacy concerns of the users of its website, [INSERT DOMAIN NAME] and the services provided therein (the “Site”). The Company thus provides this privacy statement to explain what information is gathered during a visit to the Site and how such information may be used.

Please also review the Terms of Use at [INSERT DOMAIN NAME FOR TERMS OF USE] which also govern use of this Site.

Use of Information: As a general policy, no personally identifiable information, such as your name, address, or e-mail address, is automatically collected from your visit to the Site. However, certain non-personal information is recorded by the standard operation of the Company’s internet servers. Information such as the type of browser being used, its operating system, and your IP address is gathered in order to enhance your online experience.

The Site’s various mailing lists, downloads, special offers, contests, registration forms, and surveys may request that you give us contact information such as your name, mailing and/or e-mail address, demographic information such as your age and gender, and personal preference information such as your preferred software and interests. Information submitted at the time of submission will be used by the Company only as necessary for our legitimate business interests, including without limitation the improvement of our products, services and the contents of the Site. The Company may also share such information with our business and promotional partners to further those interests. Personally identifiable information is never sold or leased to any third parties. With your permission, we may use your contact information to send you information about our company and products. You may always opt-out of receiving future mailings as provided below. The Company does not store any credit card information it may receive in regard to a specific transaction and/or billing arrangement except as necessary to complete and satisfy its rights and obligations with regard to such transaction, billing arrangement, and/or as otherwise authorized by a user.

The Company may disclose user information in special cases when we have reason to believe that disclosing this information is necessary to identify, contact or bring legal action against someone who may be causing injury to or interference (either intentionally or unintentionally) with the Company’s rights or property, other users of the Site, or anyone else that could be harmed by such activities.

Children Age 13 and Under: The Company recognizes the special obligation to protect personally identifiable information obtained from children age 13 and under. AS SUCH, IF YOU ARE 13 YEARS OLD OR YOUNGER, THE COMPANY REQUESTS THAT YOU NOT SUBMIT ANY PERSONAL INFORMATION TO THE SITE OR TO THE COMPANY. If the Company discovers that a child age 13 or younger has signed up on the Site or provided us with personally identifiable information, we will delete that child’s identifiable information from our records.

The Company nonetheless encourages parents to go online with their kids. Here are a few tips to help make a child’s online experience safer:

 1. Teach kids never to give personal information, unless supervised by a parent or responsible adult. Includes name, address, phone, school, etc.
 2. Know the sites your kids are visiting and which sites are appropriate.
 3. Look for Website privacy policies. Know how your child’s information is treated.
 4. Check out the FTC’s site for more tips on protecting children's privacy online

Use of Cookies: Cookies are pieces of information that a website transfers to an individual’s computer hard drive for record keeping purposes. Cookies make using our Site easier by, among other things, saving your passwords and preferences for you. These cookies are restricted for use only on our Site, and do not transfer any personal information to any other party. Most browsers are initially set up to accept cookies. You can, however, reset your browser to refuse all cookies or indicate when a cookie is being sent. Please consult the technical information relevant to your browser for instructions. If you choose to disable your cookies setting or refuse to accept a cookie, some parts of the Site may not function properly or may be considerably slower.

Company uses the following cookies on the Site:

Cookie Name Purpose
_kjb_session Kajabi session cookie Tracks your active admin session so you don't need to re-login
kjba Kajabi affiliate token Tracks which affiliate has referred an offer purchase
_abv Admin bar hidden Tracks whether the user wishes their admin previewing bar to be hidden

Malware/Spyware/Viruses: Neither the Company nor the Site knowingly permit the use of malware, spyware, viruses, and/or other similar types of software.

Links to External Sites: The Company is not responsible for the content or practices of third party websites that may be linked to the Site. The Company is also not responsible for any information that you might share with such linked websites. You should refer to each website’s respective privacy policy and practices prior to disclosing any information.

Bulletin Boards and Chat Areas: Guests of the Site are solely responsible for the content of messages they post on the Company’s forums, such as chat rooms and bulletin boards. Users should be aware that when they voluntarily disclose personal information (e.g., user name, e-mail address, phone number) on the bulletin boards or in the chat areas, that information can be collected and used by others and may result in unsolicited messages from other people. You are responsible for the personal information you choose to submit in these instances. Please take care when using these features. Choice/Opt-Out: The Site may provide you the opportunity to opt-in to receive communications from us at the point where we request information about you. You always have the option of removing your name from any e-mail list in order to discontinue any such future communications. In order to ensure immediate removal from any list, please follow the specific instructions set forth within the communications you receive from the Company which you no longer wish to receive. If you are unsuccessful in completing the instructions specified in any such communication, please e-mail us at [INSERT LEGAL EMAIL ADDRESS], including a copy of the undesired email attached to the request, and state you wish to be removed from the mailing list.

Contact Information for Complaints or Concerns: If you have any complaints or concerns about the Company or about this privacy statement, please contact:

Via email: [INSERT LEGAL EMAIL ADDRESS]

or

Via regular mail: [INSERT COMPANY NAME and ADDRESS]

Information provided by you via general e-mail inquiries to the Company such as your e-mail address is used only to respond to your inquiries in the ordinary course of business, and is never shared with third parties.

Security: Security for all personally identifiable information is extremely important to us. Unfortunately, no data transmission over the internet can be guaranteed to be 100% secure. As a result, while we strive to protect your personal information, The Company cannot ensure or warrant the security of any information you transmit via the internet. By transmitting any such information to the Company, you accept that you do so at your own risk.

Your Acceptance of These Terms: By using the Site, you accept the policies and restrictions set forth in this Online Privacy Policy. If you do not agree to this policy, please do not use the Site. This Online Privacy Policy may be revised from time to time by updating this posting. You are bound by any such revisions and should therefore periodically visit this page to review the then current Online Privacy Policy to which you are bound.

Last Updated: November 10, 2015