Handelsvilkår for produkter og ydelser

Udbudt på Mettegraves.dk

Psykoterapeut Mette Graves
Capellavej 44
8270 Højbjerg
[email protected]
CVR 36212799

1:1 sessioner og forløb

Køb af 1:1 sessioner eller forløb er bindende. Tiden kan ændres op til 48 timer inden sessionen påbegyndes. Efter endt session gives pengene ikke retur. I tilfælde af online session, er det købers ansvar at have en stabil telefon/internetforbindelse eller at møde op på det aftalte tidspunkt. Det fulde beløb betales også ved udeblivelse.

Ved køb af forløb, pakkeløsninger eller opfølgende sessioner skal alle sessioner bookes og afholdes indenfor den aftalte tidsramme. Det er købers ansvar at booke alle sessioner.

Coaching og rådgivning er ikke det samme som terapi, men kan have terapeutisk effekt.

Der kan kun være tale om terapi, hvis der gensidigt er en aftale mellem parterne om, at det er dét, sessioner og forløb handler om. 

Online produkter:

Digitale produkter leveres kort efter købet via e-mail, hvor køber får adgang til et lukket forum. Kurser med specifik startdato leveres på den aftalte dato.

Kvittering samt produkt tilsendes automatisk til den mail, køber har oplyst ved købet.

Online produkter er til evig brug, med mindre andet er angivet. Psykoterapeut Mette Graves har ingen forpligtelser til at udgive materialet til evig tid. For at køber kan bruge online produkter til evig tid, kræver det at online produktet downloades til egen enhed.
Der er 14 dages returret på alle produkter, såfremt de ikke er downloaded/streamet. I det øjeblik de downloades/streames, betragtes det som brud på emballagen, og fortrydelsesretten bortfalder. Al trafik og streaming trackes i backend.
Produkterne leveres digitalt på en medlemsside og/eller via e-mail. Det er købers eget ansvar at gemme mails, der indeholder vigtige informationer om adgang til de købte produkter, herunder eventuelle login-oplysninger.
Produkter kan købes med både VISA og Dankort via Stripe. Ved ratebetaling kan der benyttes VISA.
Alle priser er i danske kroner inkl. moms.
I tilfælde af at produkterne vurderes at kunne hjælpe voksne og børn med diagnoser eller angstlidelser vil produkterne være momsfrie. 

Online Events:
Psykoterapeut Mette Graves giver ikke penge retur for online workshops eller andre enkeltstående events, medmindre der sker en teknisk fejl, vi er ansvarlige for, der bevirkede, at køber ikke fik udbytte.

Live kurser og workshops:
Tilmeldingen til uddannelser, kurser og workshops er bindende. Afmelding kan foregå ved at:

  • Sende en anden person, som vil have udbytte af deltagelse
  • Veksle beløbet til andre af mine produkter
  • Hvis der er venteliste kan vi evt. være behjælpelige med at forsøge at finde en anden, der vil købe din plads.
  • Hvis events, kurser eller workshops bliver aflyst, får du alle pengene tilbage.

Abonnement
Enkelte produkter er på abonnement, ved køb af abonnement vil køber altid være oplyst om dette før købet.

Følgende er gældende for abonnement. Abonnementsprisen er oplyst på produktsiden, der bliver automatisk trukket for hver abonnements periode på det oplyste betalingskort. Kvittering for betalingen tilsendes automatisk per e-mail. Du modtager en e-mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Opsigelse af abonnement er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Dog skal allerede udsendte fakturaer stadig betales. Køber kan når som helst opsige sit abonnement ved at skrive til: [email protected], eller ved at logge ind på sin konto og selv stoppe abonnementet.

Obligatorisk oplysning om klagemuligheder og klagevejledning for onlineshops:
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive e-mailadressen, [email protected]

Rettigheder
Alle rettigheder til kurser, uddannelse, trykt som digitalt materiale, tilhører psykoterapeut Mette Graves. Ved køb opnås brugsret til det købte materiale/produkt. Det købte materiale/produkt er personligt og må ikke bruges til andre formål, end hvortil det er købt. Brugsretten til det købte materiale/produkt er altid personlig og kan ikke overdrages. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Alt materiale er beskyttet af copyright lovgivning, og må derfor ikke deles, kopieres eller plagieres. Specifikt må materialet/produktet ikke anvendes i direkte eller indirekte konkurrence med psykoterapeut Mette Graves virksomhed.

Der tages forbehold for ændringer af udmeldte datoer knyttet til et forløb eller en workshop. Evt. ændringer søges meddelt i så god tid som muligt.

Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt til personligt brug. Produktet (incl. det digitale materiale) må alene anvendes til eget brug.

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Mette Graves

Hvis psykoterapeut Mette Graves materiale/produkter eller navn anvendes i strid med ovenstående, tilfaldes erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler, ligesom eventuel uberettiget anvendelse søges imødegået ved nedlæggelse af fogedforbud.

Ansvarsfraskrivelse
Vi tror ikke på quick fix programmer eller quick fix kurser. Vi tror på hårdt arbejde, og på at tilbyde værdi og inspirere til dedikeret målrettethed, der gør, at du har mulighed for at nå dine mål. Det er faktum, at den, der ikke tager handling, heller ikke vil se de ønskede resultater. De resultater, vi taler om muligheden for at nå via vores produkter på vores side er for vores eget vedkommende nået ved hårdt arbejde, målrettethed, forpligtelser og ved at følge et dybtfølt ønske om at udføre rette handlinger. Ingen vil nå resultater ved at tro på, at man kan opnå forandring i livet ved at søge informationsprodukter og melde sig til programmer uden at tage personlig handling og selv skabe den ønskede forandring. Produkterne, forløb og gode råd er ikke for dig, der har det på den måde. Dine resultater er baseret på dine egne handlinger. Hvis du ønsker en magisk knap, der vil opfylde din drøm, så ønsker vi, at du vil forlade siden med det samme og undgå at købe noget af os. Vores produkter er beregnet på, at give dig indsigter, der kan hjælpe dig med at gøre en forskel, fordi du vælger at tage handling på dem. Vi giver ikke garantier om effekten af vores produkter, da vi ikke kender dig og ikke kan tage stilling til, om produktet er det rette for dig. Vi mener, at resultater i livet er baseret på beslutninger. Vi er her for at hjælpe og guide dig til at skabe forandring, ved at tilbyde enestående indhold, retning og strategier, så du selv kan tage skridt i retning af at opnå dit mål. Vær venlig at tjekke beskrivelsen af indholdet grundigt igennem og tag stilling til, om du er villig til at beslutte dig for, at tage rette handling og yde den rette indsats for dig, før du beslutter dig for at købe vores produkter eller ydelser. Hvis ikke, så anbefaler vi, at du forlader vores side og køber intet.

Kundeservice Handelsvilkår - Opdateret 4.maj 2023


 Copyright © 2023 Mette Graves · Capellavej 44 · 8270 Højbjerg · Danmark